Трансформація звітності згідно з МСФЗ

Фінансова звітність за МСФЗ — це просто та доступно в межах регламентованого бюджету
Зв'яжіться з нами для отримання комерційної пропозиції
Залиште Ваші контакти, і ми надішлемо Вам опитувальник
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних
Щоб дізнатися більше про те, як ми обробляємо надану інформацію, натисніть тут

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З МСФЗ

Фінансова звітність за МСФЗ — це просто та доступно в межах регламентованого бюджету
Для чого потрібна фінансова звітність,
складена за МСФЗ?
«Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність». Обов'язковий з 2019 року
Презентуйте результати бізнесу в форматі МСФЗ
Відкриті можливості в 100 + країнах світу зі звітністю, складеною за МСФЗ

Залучення інвестора

Вихід на міжнародні ринки

Загальновизнаний стандарт подання звітності за МСФЗ в електронному вигляді
Лінійка рішень зі складання фінансової звітності
Три концептуальних підходи до вирішення комплексної задачі

IFRS Reporting Package

Підготовка повного пакету фінансової звітності за МСФЗ
При замовленні повного пакету фінансової звітності за МСФЗ буде підготовлена звітність з усіма необхідними формами, розкриттями, а також деталізовані робочі файли, в яких легко орієнтуватися.
Наприкінці ви отримаєте
Повний комплект фінансової звітності, а також робочі файли, які побудовані у такий спосіб, щоб можна було легко перевірити, як цифри з бухгалтерського обліку потрапляють у звітність методом трансформації.
Пакет финотчетности МСФО
Пакет фінансової звітності
 • Звіт про фінансовий стан
 • Звіт про зміни капіталу
 • Звіт ISRS (МССУ) 4410 «Завдання по компіляції»
 • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
 • Примітки до фінансової звітності
 • Звіт про рух грошових коштів
 • Звіт про управління
Робочі файли
 • Консолідаційні і трансформаційні таблиці
 • Файли з розрахунками і коригуваннями
Пакет фінансової звітності
 • Звіт про фінансовий стан
 • Звіт про зміни капіталу
 • Звіт ISRS (МССУ) 4410 «Завдання по компіляції»
 • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
 • Примітки до фінансової звітності
 • Звіт про рух грошових коштів
 • Звіт про управління
Робочі файли
 • Консолідаційні і трансформаційні таблиці
 • Файли з розрахунками і коригуваннями

Дізнатися вартість повного пакету для Вашого бізнесу

Отчет о финансовом положении

Звіт про фінансовий стан

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
Отчет о движении денежных средств
Ви можете замовити як складання окремої форми фінансової звітності, так і складний розрахунок, передбачений стандартами МСФЗ.

IFRS Component

Підготовка окремих модулів фінансової звітності за МСФЗ

Окремий розрахунок за будь-яким зі стандартів МСФЗ, наприклад:

1 IFRS
МСФЗ 1
Перше застосування
Рекомендації для організацій, які
застосовують МСФЗ вперше
12 IAS
МСБО (IAS) 12
Податки на прибуток
Відстрочені податки
16 IAS
МСБО (IAS) 16
Основні засоби
Модель переоцінки
41 IAS
МСФЗ (IAS) 41
Сільське господарство
Початкова і подальша оцінка за справедливою вартістю:
(а) біологічних активів
(б) сільськогосподарчої продукції, отриманої від біологічних активів
16 IFRS
МСФЗ 16
Оренда
Початкова і подальша оцінка/переоцінка:
(а) активу з права користування
(б) орендне зобов'язання
23 IAS
МСБО (IAS) 23
Витрати на позики
Витрати на позики, які підлягають капіталізації
Ви можете замовити як складання окремої форми фінансової звітності, так і складний розрахунок, передбачений стандартами МСФЗ.
Окремі форми фінансової звітності
 • Звіт про фінансовий стан
 • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
 • Звіт про рух грошових коштів
Окремий розрахунок за будь-яким зі стандартів МСФЗ
МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ
Рекомендації для організацій, які застосовують МСФЗ вперше

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток
Відстрочені податки

МСБО (IAS) 16 Основні засоби
Модель переоцінки

МСФЗ (IAS) 41 Сільське господарство
Початкова і подальша оцінка за справедливою вартістю:
(а) біологічних активів
(б) сільськогосподарчої продукції, отриманої від біологічних активів

МСФЗ 16 Оренда
Початкова і подальша оцінка/переоцінка:
(а) активу з права користування
(б) орендне зобов'язання

МСБО (IAS) 23 Витрати на позики
Витрати на позики, які підлягають капіталізації

Дізнатись вартість компоненту для Вашого бізнесу

IFRS Consulting

Супроводження процесу складання звітності за МСФЗ

Наша команда готова супроводжувати вас як під час переходу на МСФЗ, так і при оптимізації цієї функції.
Методологія
 • Підготовка та актуалізація облікових політик
 • Розробка стандартних шаблонів, документів і робочих файлів
 • Консультування при оновленні стандартів МСФЗ (наприклад МСФЗ 16)
Автоматизація обліку та звітності
 • Підбір програмного забезпечення для цілей трансформації та автоматизації фінансової звітності за МСФЗ
 • Допомога у виборі провайдера Програмного Забезпечення
 • Супровід на всіх етапах впровадження
 • Оптимізація процесу трансформації та закриття звітного періоду у бухгалтерському циклі
Налаштування відділу трансформації
 • Формування сильної команди
 • Розподіл функціональних обов'язків в межах відділу
 • Оцінка персоналу та кандидатів
 • Тестування персоналу на рівень знань
 • Розробка навчального плану для працівників
 • Налаштування та оптимізація комунікаційних зв'язків між відділами
Контроль та супровід
 • Контроль та супровід на всіх етапах впровадження МСФЗ
 • Аналіз ефективності відділу трансформації
 • Перевірка рівня готовності до аудиту
Перше застосування МСФЗ
 • Методологічна та консультаційна підтримка на етапі підготовки до першого застосування МСФЗ
 • Повний супровід при першому застосуванні МСФЗ
 • Залучення наших спеціалістів в процесі реалізації/на етапі контролю першого переходу на МСФЗ
Методологія
 • Підготовка та актуалізація облікових політик
 • Розробка стандартних шаблонів, документів і робочих файлів
 • Консультування при оновленні стандартів МСФЗ (наприклад МСФЗ 16)
Автоматизація обліку та звітності
 • Підбір програмного забезпечення для цілей трансформації та автоматизації фінансової звітності за МСФЗ
 • Допомога у виборі провайдера Програмного Забезпечення
 • Супровід на всіх етапах впровадження
 • Оптимізація процесу трансформації та закриття звітного періоду у бухгалтерському циклі
Налаштування відділу трансформації
 • Формування сильної команди
 • Розподіл функціональних обов'язків в межах відділу
 • Оцінка персоналу та кандидатів
 • Тестування персоналу на рівень знань
 • Розробка навчального плану для працівників
 • Налаштування та оптимізація комунікаційних зв'язків між відділами
Контроль та супровід
 • Контроль та супровід на всіх етапах впровадження МСФЗ
 • Аналіз ефективності відділу трансформації
 • Перевірка рівня готовності до аудиту
Перше застосування МСФЗ
 • Методологічна та консультаційна підтримка на етапі підготовки до першого застосування МСФЗ
 • Повний супровід при першому застосуванні МСФЗ
 • Залучення наших спеціалістів в процесі реалізації/на етапі контролю першого переходу на МСФЗ

Замовити консультацію щодо процесу підготовки МСФЗ

Будь ласка, дайте відповідь на питання, що наведені нижче. Це допоможе нам максимально точно визначити обсяг робіт.
Будь ласка, залиште нам свої контакти і ми зв'яжемося з Вами.
Вас цікавить консультація з методології?
Виберіть питання, які Вас цікавлять
Вас цікавить консультація з автоматизації обліку та звітності?
Виберіть питання, які Віс цікавлять
Вас цікавить консультація з побудови відділу трансформації?
Виберіть питання, які Вас цікавлять
Вас цікавить подальший контроль та супровід з МСФЗ?
Виберіть питання, які Вас цікавлять
Вас цікавить консультація з першого впровадження МСФЗ?
Виберіть питання, які Вас цікавлять
Чи цікавлять Вас додаткові послуги?
Ваше ім'я та Прізвище
Ваш e-mail
Ваш телефон
Підготовка фінансової звітності за МСФЗ - частково чи повністю на аутсорсинг?
Низка переваг аутсорсингу повного циклу підготовки звітності за МСФЗ
Управління бізнес-ризиками
Мінімізація витрат
Доступ до знань та досвіду
Управління бізнес-ризиками
Під час складання звітності за МСФЗ ми враховуємо:
 1. Управлінський облік
 2. Процес бюджетування
 3. Вплив обраних підходів на податковий облік
 4. Вимоги Групової звітності
 5. Процес складання проміжної звітності
 6. Довгострокові та короткострокові цілі Вашого бізнесу
Мінімізація витрат
Завдяки рівномірному розподілу наших витрат між всіма поточними проектами Ваші витрати значно скорочуються.

Співробітники Вашої компанії зможуть повністю зосередитися на основній бізнес-діяльності та не витрачати час на рутинну роботу.
Доступ до знань та досвіду
Завдяки доступу до ресурсів міжнародної мережі Moore Stephens, а також участі у конференціях та тренінгах на регулярній основі, наші експерти можуть запропонувати оптимальні підходи до застосування МСФЗ.

Постійне вдосконалення знань за програмою АССА, а також відлагоджена система контролю якості, забезпечують мінімізацію ризику виникнення помилок та викривлень у звітності.
Залишайтеся у фокусі останніх тенденцій
Дізнайтеся більше про нашу команду
Наша команда в Україні — це фахівці з досвідом роботи в міжнародних та локальних компаніях, які є лідерами ринку.

Moore Global Network — одне з найбільших міжнародних об'єднань аудиторських, бухгалтерських та консалтингових компаній у світі.

Років на ринку

Країн
20
100+
50+
30 000+

Співробітників в Україні

Співробітників в світі

Реалізованих
проєктів

Офісів
400+
600+
Moore в Україні
Moore Global Network
Зв'яжіться з нами
Заповніть коротку форму зворотнього зв'язку
Наші контакти:
+38 044 206 10 30
ifrs@moore.ua
Вул. Вадима Гетьмана, 8/26, ТРЦ «Космополіт», 10-ий поверх, Київ, 03057
We use cookies to provide the best site experience.
Ok, don't show again
Close
Будь ласка, дайте відповідь на питання, що наведені нижче. Це допоможе нам максимально точно визначити вартість.
Залиште Ваші контакти, заповніть опитувальник та отримайте комерційну пропозицію
Чи Ви хотіли б замовити окремий модуль фінансової звітності?
Чи Ви хотіли б замовити окремий розрахунок за МСФЗ?
Вкажіть стандарт та необхідний розрахунок
Основні види діяльності компанії (групи)?
Кількість юридичних осіб групи в Україні?
+
Кількість юридичних осіб за кордоном?
+
Чи котируються цінні папери компанії (групи) на біржах?
Балансова вартість активів?
Вкажіть чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
Чистий дохід - це виручка (дохід) від реалізації товарів, робіт, послуг за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, ПДВ та акцизного податку.
Кількість працівників
Середньооблікова кількість працівників за календарний рік.
Назва/Версія бухгалтерського ПЗ?
Чи сформована облікова політика на підприємстві?
Чи потрібні інші додаткові послуги/консультації?
Ваше ім’я
Ваш e-mail
Ваш телефон
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних
Зв'яжіться з нами для отримання комерційної пропозиції
Залиште Ваші контакти, і ми надішлемо Вам опитувальник
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних
Щоб дізнатися більше про те, як ми обробляємо надану інформацію, натисніть тут
Будь ласка, дайте відповіді на запитання нижче. Це допоможе нам максимально точно визначити вартість послуг.
Будь ласка, залиште ваші контакти: Ми вишлемо на них свої розрахунки
Основні види діяльності компанії (групи)?
Кількість юридичних осіб групи в Україні?
+
Кількість юридичних осіб за кордоном?
+
Чи котируються цінні папери компанії (групи) на біржах?
Вкажіть користувачів фінансової звітності
Яка балансова вартість активів?
Компанії або групи
Вкажіть чистий дохід від реалізації продукції
Чистий дохід – виручка (дохід) від реалізації товарів, робіт, послуг за виключенням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, ПДВ і акцизу.
Кількість працівників
Середньооблікова чисельність працівників за календарний рік
Перше застосування/перехід на МСФЗ?
Як часто потрібно складати звітність?
За який період необхідно скласти звітність?
Назва/Версія бухгалтерського ПЗ?
Чи сформована облікова політика на підприємстві?
Чи потрібні Вам додаткові послуги/консультації?
Ваше ім’я
Ваш e-mail
Ваш телефон
Дізнатись більше
Taxonomy XBRL - Що? Чому? Як?
Дізнатись більше
Закон України«Про бухгалтерський облік тафінансову звітність»
Коротко про головне
Personal Data Collection and Use

This website is managed by Audit Firm Moore Stephens LLC, a limited liability company established under the laws of Ukraine, with the company's identification number 32114367, and its Registered Office at 68/1 Peremogy Ave., office 62, Kyiv, 03113, Ukraine.

You may visit this site without revealing any personal information. Audit Firm Moore Stephens LLC will only collect and use personal data voluntarily and openly provided to this website. A user may choose to provide Audit Firm Moore Stephens LLC with limited personal data as required in order to request us that we contract you; the information provided will only be used for the purpose of contacting you.

The information provided by you will be treated in accordance with the principles set out in the relevant Ukrainian legislation. We will take all reasonable steps to ensure your personal data is protected against unauthorised access and it will not be disclosed or sold to another company or organisation. The only time we may disclose your personal data is when we are legally bound to do so.

Website disclaimer
This website is managed by Audit Firm Yakovlev&Partners, LLC, a limited liability company established under the laws of Ukraine, with the company's identification number 32114367, and its Registered Office at 68/1 Peremogy Ave., office 62, Kyiv, 03113, Ukraine.

Audit Firm Yakovlev&Partners, LLC is a member firm of Moore Stephens International Limited ('MSIL'), a worldwide association of independent accounting and consulting firms. MSIL and its member firms are legally distinct and separate entities. They are not and nothing shall be construed to place these entities in the relationship of parents, subsidiaries, partners, joint ventures, or agents. No member firm of MSIL has any authority (actual, apparent, implied or otherwise) to oblige or bind MSIL or any other MSIL member firm in any manner whatsoever.

The information contained in this Site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this Site. Accordingly, the information on this Site is provided with the understanding that the authors and publishers are not herein engaged in rendering legal, accounting, tax, or other professional advice and services. Any information on this Site should not be used as a substitute for consultation with professional accounting, tax, legal or other competent advisers. Before making any decision or taking any action, you should consult with Audit Firm Yakovlev&Partners, LLC professional. We accept no responsibility for loss which may arise from reliance on information contained in this Site or other sites to which links are provided (including sites of Moore Stephens member-firms).

Audit Firm Yakovlev&Partners, LLC does not warrant or offer any assurances that this website is compatible with any user's computer equipment or network through which access to the website is gained or that the use of this website will not lead to viruses or similar destructive software accessing any user's computer equipment. Audit Firm Yakovlev&Partners, LLC shall not be liable for any damage which a user may suffer as a result of any errors in content or arising from any virus or other destructive software. Users are responsible for ensuring that their computer equipment has appropriate security and virus protection features.

Nothing on this website constitutes a legally binding offer for services and should not be treated as such.

Copyright
As content of the website is copyrighted, any unauthorised use of any material on the website may violate copyright, trademark and other laws. Should a user download the materials on this website for personal or non-commercial use, the user must retain all copyright and other proprietary notices contained in the original materials on any copies of the material. Materials on this website may not be modified, reproduced or publicly displayed, performed or distributed or used for any public or commercial purposes.